Szkolenia

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych jest podstawową formą dbałości administratora danych osobowych o ich bezpieczeństwo. Bez świadomego pracownika nawet najlepiej napisana procedura może nie uchronić pracodawcy przed incydentem. Dlatego właśnie regularne szkolenia są tak ważne!

Ramowy program szkolenia z zakresu „bezpieczeństwa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa IT” przewidziany został na 3 godziny wykładu, okraszonego licznymi przykładami praktycznymi. Dzięki temu słuchacz nie jest zalewany abstrakcyjną teorią, natomiast otrzymuje informacje o konkretnym zastosowaniu prezentowanej wiedzy. Program został opracowany w oparciu o doświadczenie nabyte w trakcie dziesiątków szkoleń oraz otrzymywanych precyzyjnych informacjach zwrotnych. Głównym celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest skuteczne i przystępne przekazanie najważniejszych informacji z zakresu bezpieczeństwa danych

Szkolenie może odbywać się również w pogłębionym zakresie, przeznaczonym dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych lub zamierzających podjąć się tego zadania. Czas takiego szkolenia to około 7 godzin.

Szkolenia mogą być dostosowywane do potrzeb konkretnych grup odbiorców – zgodnie z zamówieniem i bez dodatkowych kosztów! Indywidualne opracowanie programu szkolenia odbywa się m.in. na podstawie informacji dostarczanych przez klienta (np. polityki bezpieczeństwa).

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

Ponadto każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie 1 godzinę konsultacji e-mail, po szkoleniu.

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń w weekendy

Ostateczna cena szkolenia uzależniona jest od liczby słuchaczy oraz miejsca i czasu  realizacji. W celu otrzymania konkretnej oferty, zapraszam do kontaktu.