Polityka prywatności

Pliki cookies

cww trust seal

 W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie moja strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Informacje te nie służą identyfikacji osób fizycznych, pliki cookies mają dla mnie charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jestem w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Są wykorzystywane wyłącznie w calach statystycznych oraz dla poprawy funkcjonowania witryny. Nie zabiegam o identyfikację osób odwiedzających stronę bims.info.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies oraz ich usunięcie. Może to jednak mieć wpływa na niektóre funkcjonalności odwiedzanych stron. Brak zmiany tych ustawień jest rozumiany jako akceptacja stosowania mechanizmu plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies można poznać na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Na stronie internetowej bims.info mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administruję. Nie ponoszę odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcam do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookies.

Dane osobowe

Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, wdrożyłem niezbędne procedury ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.

Dokładam szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbam o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmuję dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych.

Klauzula informacyjna

W związku z prowadzoną korespondencją, przetwarzam dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób zostawiających komentarze, korespondujących z wykorzystaniem wskazanych skrzynek poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych.

Jestem (Mateusz Siek) administratorem tych danych osobowych. Przetwarzam je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie korespondencji oraz obsługa wiadomości wpływających. Dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej; mogą być udostępnione podmiotom wspierającym mnie w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej (np. dostawca usług internetowych home.pl); są przetwarzane w okresie prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez rok, w związku z ewentualnością wznowienia korespondencji – po tym okresie mejle są usuwane w cyklu miesięcznym.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – wynikającego ze szczególnej sytuacji – wobec przetwarzania. Ww. uprawnienia mogą być realizowane na zasadach i w zakresie wskazanych w RODO lub innych przepisach o ochronie danych osobowych. Zawsze przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie https://uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wymiany korespondencji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się ze mną pod adresem korespondencyjnym: Mateusz Siek, ul. Rakowska 10/27, 02-237 Warszawa; telefonicznie: 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bims.home.pl.