Audyt bezpieczeństwa informacji

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa informacji jest nie tylko niezbędną podstawą przed wdrożeniem nowych rozwiązań w organizacji (np. dostosowujących do RODO) ale również powinien być systematycznie przeprowadzany w celu ewaluacji już przyjętych procedur.

W ramach audytu weryfikowana jest zarówno strona formalno-prawna (dokumentacja), jak i praktyczna (przestrzeganie wewnętrznych procedur, ich świadomość u pracowników). Odbywa się to w ramach analizy dokumentów, wywiadów z kadrą kierowniczą, pracownikami, wizytacją stanowisk pracy i obiektów. Audytem objęte są również strony internetowe.

Każdy audyt kończy się raportem z audytu, w którym poza opisem funkcjonowania organizacji w obszarze bezpieczeństwa informacji, znajdują się również informacje o stwierdzonych podatnościach i rekomendacje dalszego postępowania.

Audyt może być poszerzony o dodatkowe obszary: zamówienia publiczne, dostęp do informacji publicznej, prawo pracy, BHP, PPOŻ.

Cena audytu uzależniona jest od rodzaju, skali i zakresu prowadzonej działalności oraz zakresu świadczonej usługi. Oznacza to, że program audytu dostosowywany jest indywidualnie do klienta i jego potrzeb. Po szczegółową ofertę zapraszam do kontaktu.