Audyt zgodności z RODO (po-wdrożeniowy)

Od rozpoczęcia obowiązywania RODO upłynęło już ponad pół roku. Większość podmiotów prywatnych i publicznych podjęła to wyzwanie i przy pomocy ekspertów lub we własnych zakresie wprowadziła zmiany w swojej działalność i procedurach do nowych regulacji.

Niestety charakter RODO – jego ogólne zapisy – stały się przyczyną licznych rozbieżności interpretacyjnych. Ten sam przepis bywa równie stosowany, a jak pokazuje praktyka, nie zawsze właściwie. W ten sposób w świadomości społecznej utarło się określenie “RODO absurdów”. Nie wynikają od ze złych zapisów rozporządzenia, ani z jego ignorowania. Ich przyczyną jest najczęściej nadinterpretowanie rozporządzenia.

Aby mieć pewność, że niczego z nowych obowiązków nie pominięto w trakcie wdrażania oraz, że nowe przepisy zostały właściwie wdrożone, oferuję przeprowadzenie audytu powdrożeniowego. Pozwoli on zweryfikować dotychczasowe działania, określić obszary wymagające dopracowania lub działania wymagane do podjęcia. Cena takiego audytu uzależniona od prowadzonej działalności, jej skali i zakresu. Po szczegóły oferty zapraszam do kontaktu.

To dobry moment, by powiedzieć “sprawdzam!”.