O BIMS

cww trust seal

Przedmiotem działalności jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacji, a w tym szczególnie ochrona danych osobowych. Podstawową ofertą BIMS są: audyty bezpieczeństwa, pomoc we wdrażaniu RODO oraz najwyższych standardów funkcjonowania organizacji w tym obszarze, a także szkolenia oraz doraźne konsultacje.

BIMS współpracuje z najlepszymi prawnikami specjalizującymi się w określonych dziedzinach prawa (m.in. prawo pracy, prawo autorskie, prawo europejskie, sektor zdrowia, samorząd terytorialny) – dzięki temu, każde zagadnienie analizowane jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów, nie tylko z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Niezastąpionym zapleczem BIMS są również informatycy konsultujący poszczególne kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Główną ideą przyświecającą działalności BIMS jest bezpieczeństwo ze zdrowym rozsądkiem!


O mnie, czyli tzw. BIO

2023 – audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 2700:2017

2019-2020 studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo„.

2018-2019 studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji Inspektora ochrony danych”,

w 2011 ukończyłem prawo na Uniwersytecie Warszawskim;

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w komórkach kontroli w administracji publicznej. Od kilku lat zajmuję się bezpieczeństwem informacji. Obecnie pełnię funkcję Inspektora ochrony danych (wcześniej Administratora bezpieczeństwa informacji) w samorządzie terytorialnym szczebla wojewódzkiego. Jestem członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem wspieram jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Współpracuję również z sektorem prywatnym (grupy kapitałowe, służba zdrowia, stowarzyszenia i jednoosobowe działalności gospodarcze).

W codziennej pracy nadzoruję również przestrzeganie norm jakości ISO.

Posiadam bogate doświadczenie szkoleniowe, audytorskie oraz praktykę w przygotowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa informacji dostosowanej do różnych potrzeb i uwarunkowań organizacyjnych.

BIMS to również działalność charytatywna