RODO W ORGANIZACJI Poradnik praktyczny BIMS

W sekcji „Publikacje” udostępniam poradnik skierowany do administratorów danych i podmiotów przetwarzających. Poradnik dotyczy podstawowych kwestii związanych ze stosowaniem RODO.

Starałem się okrasić go licznymi przykładami z życia (przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego) oraz do niezbędnego minimum ograniczyć cytowanie rozporządzenia i posługiwanie się specyficznym językiem branżowym – czyli  wyeliminować to, co najbardziej przeszkadza w opracowaniach tej zawiłej tematyki.

Zapraszam do lektury!